Jelenia Góra

Jelenia Góra położona jest w północnej części Kotliny Jeleniogórskiej, otoczonej zewsząd górami: od zachodu Górami Izerskimi i Pogórzem Izer-skim, od północy Górami Kaczawskimi, od wschodu Rudawami Janowic-kimi, a od południa Karkonoszami. Miasto leży na południowym (lewym) brzegu Bobru, w jego zakolu, na wysokiej terasie. Centrum miasta oddalone jest o około 1 km od zbiegu dwóch rzek: Bobru i Kamiennej.

Historia

Obecnie znanych jest tu około 500 udokumentowanych stanowisk archeologicznych2, rozpoznawanych od lat 30. XX w.3 W latach 90. XX w., wraz z rozwojem Jeleniej Góry i odbudową kwartałów dawnej zabudowy, większość badań prowadzono w obrębie dawnych murów miasta. Pozyska-no w ten sposób materiał archeologiczny, który służyć może do dalszych badań nad rozwojem Jeleniej Góry od momentu jej powstania.

Prawdopodobnie sama nazwa Jelenia Góra (niem. Hirschberg) nie ma nic wspólnego z "górą" (Berg) w sensie wzniesienia, ukształtowania terenu. Dawniej kopalnie nazywano "górą", dlatego ludzi którzy pracują w kopalni nazywa się "górnikami", a nie dolnikami :)  Górnik kiedyś mówił że idzie do pracy, do "góry".  Góra jest synonimem słowa kopalnia. Cały teren sudetów (dawna Silesia) był terenem zamieszczkiwanym głównie przez góników, osady powstawały w okolicach odkrycia złóż i stworzenia kopalni. Nazwa SIlesia była przez setki lat synonimem "zagłębia", nigdzie na świecie nie było tak dużj ilość kopalń obok siebie. Praktycznie każda miejscowość w kotlinie jelenigoórskiej ma pochodzenie górnicze. (osada górnicza).  Uważa się obecnie że właśnie w tym regionie opracowano po raz pierwszy metodę wydobycia złota z rud złota za pomocą obróbki hydrometalurgicznej (obróbka wodna i hutnicza). Było to około 2000 lat p.n.e  (4 tys. lat temu) i można śiało żałożyć iż na ten okres datuje się stałe osadnictwo na tych terenach. (Tacyt - Germania)